Tanıtım

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilimdalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilimdalı olarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumunun Güzel Sanatlar Eğitimi Programı çerçevesinde 1 Prof. Dr., 2 Doç.Dr, 10 Yrd. Doç. Dr., 2 Yrd. Doç., 9 Öğr. Gör., 1 Arş. Gör. Dr., 1 Arş. Gör., 2'si de ÖYP kapsamında diğer üniversitelerinde eğitimlerine devam etmek üzere toplam 4 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 2013-2014 öğretim yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün yeni binasında eğitim öğretime devam etmektedir.

Müzik Eğitimi Anabilimdalı programımız bünyesinde 2 Doç. Dr.,  8 Yrd. Doç. Dr., 7 Öğr. Gör.  ÖYP programı kapsamında halen başka üniversitede eğitim gören 1 Arş. Gör. görev yapmaktadır. Müzik Eğitimi Anabilimdalı programımızda yer alan bireysel çalgı eğitimleri: Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, gitar, klarnet, kanun ve bağlamadır. Bunların yanında ses eğitimi de mevcuttur. Bölümümüz faaliyetleri arasında ilimiz, ülkemiz ve Dünya müziklerinden örnekleri içeren konserler ve dinleti etkinlikleri gerçekleştirmek kuruluşumuzdan günümüze kadar her öğretim yılında ilkemiz halini almıştır.Program profilimiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği olarak tanımlanmıştır. Anabilim dalımız 120 öğrenci ile ortalama haftada 30 saatlik ders yükü ile programını sürdürmektedir. Ayrıca; Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. öğretimi bulunmamaktadır. 2017-2018 Bahar yarıyılı itibariyle Müzik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci almaya başlayacaktır.

Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, Müzik Öğretim Yöntem ve Eknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, eğitim müziği besteleme his ve tekniğine yatkın, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programının ders yüklerinin yanında; öğrencilerin konser etkinliklerine, bilimsel seminer-sempozyum-konferans-çalıştay gibi bilimsel ve uygulamalı etkinliklere katılmaları sağlanır. Öğretmen adaylarının bireysel resital ya da oda müziği konserleri vermeleri sağlanarak müzikte kendilerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlanır. Öğrencilerin müzik eğitimi derslerini gördükleri mekanlar olarak da 4 adet derslik ve 36 adet bireysel çalışma odası bulunmaktadır. Anabilimdalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve özel okulların ilk ve orta eğitim kısmında müzik öğretmeni olarak görev yapabilmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesindeki orkestra ve korolarda sanatçı olarak çalışabilmekte ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde görev alabilmektedirler.

Resim-İş Eğitimi Anabilimdalı bünyesinde  1 Prof. Dr,  2 Yard. Doç., 2 Öğr. Gör., 2'si ÖYP programı kapsamında halen diğer üniversitelerde eğitim görmek üzere toplam 3 Araş. Gör.'si görev yapmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda 125 öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanında her yarıyıl değişen sayılarda Farabi değişim programı ile yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Resim-İş Eğitimi anabilimdalımıza haftalık ortalama 25 saat ders işlenmektedir. Öğrenci dört sene içerisinde Perspektif, Desen, Ana Sanat, Seçmeli Sanat, Yazı, Müze Eğitimi, gibi sanatsal uygulama dersleri yanında Çağdaş Sanat, Batı Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi, Sanat Felsefesi gibi   sanat eğitiminin kuramsal alan dersleri ve Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Felsefesi, Öğretim ilke ve Yöntemleri, Öğretim Yöntemleri ve Materyal Tasarımı, Çocuğun Sanatsal Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlik, Okul Deneyimi gibi Eğitim alan derslerini ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil, Bilgisayar gibi servis derslerini almaktadır.

Bölüm bünyesinde fuaye alanında öğrenciler sanatsal çalışmaları ile ilgili olarak sene içerisinde kişisel yada gruplar halinde sergi açabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca Müzik Eğitimi Bölümüyle ortak kullanılan konferans salonunda davetli konukları öğrencilerle buluşturmayı amaçlayan, dinletiler, sunumlar, konferanslarla öğrencilerin sadece atölye içinde değil, diğer disiplinlerle de buluşmasını sağlayacak ortamlar oluşturulmaktadır. Bina bünyesinde üç derslik ve on atölye bulunmaktadır. Temel sanat eğitimi, Özgün Baskı, Heykel, Desen, Ana sanat ve Seçmeli sanat dersleri bu atölyelerde gerçekleşmektedir. Anabilimdalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve özel okulların ilk ve orta eğitim kısmında resim öğretmeni olarak görev yapabilmekte ve sanat atölyelerinde serbest sanatçı olarak çalışabilmekte  ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde görev alabilmektedirler.

 

İletişim:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

48000 Kötekli / Muğla 

Tel: + 90 (252) 211 18 30

 

 

Yukarı Çık